Thursday, October 31, 2013

Dnevnik Borislava Pekića 2 juli 1954 (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

2 juli 1954 (nastavak)

Zlatne maske iz Mikene. Maske Inka. Krznene maske Eskima. Javanske maske od drveta. Poučna je prvobitna demonska uloga maske. Od erotične pantomine tetreba do budističkod Gi-Ga-Kua, od nervozne igre delfina do rituala maskiranih pratioca boga Ko-va-vea iz plemena Elema (Nova Gvineja) meni se čini da se otkriva ljudska orijentacija jasnije nego između „noge“ višeg primata i Engelsove „oslobođene ruke“.

U svakom slučaju „rad“ ne odlikuje čoveka ničim što se ne može u daleko harmoničnijem vidu zapaziti kod insekata. Mravi su na primer jedno izrazito komunističko društvo. Ideja kolektivizma nigde nije tako doslovno primenjena kao kod mnogih vrsta pčela. Što se tiče igre, ona je takođe životinjskog porekla.

Prvi čovek postao je sa prvom maskom koju je stavio na svoje lice, da dočara demone i umilostivi bogove. Ovu lošu naviku nije izgubio ni do danas. Ima političara koji prostu činjenicu pozorišnog porekla čoveka ne bi smeli da zaborave! Can-We-Get-Over-It
U prihvatanju ideje kontinuiteta imamo pre svega jedno moralno opredeljenje. Jedan uzrok ne može biti nevin u pogledu posledice koja mu sledi. Tražiti nezavisnost od nužnosti sleđenja, znači pre svega unapred isključiti iz sebe svaki uzrok. Između slučajeva ne postoji obaveza. Samo drugi slučaj.
x
Izabrati - to zvuči ljudski.

4. juli 1955. 

Izabrati - to zvuči smrtnički. Možda je zato ljudski.

No comments: