Saturday, July 27, 2013

Dnevnik Borislava Pekića XXXXIV deo

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

XXXXIV deo - ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 1955 

10. februar 1955. 

Hrabrost nije u ljudima nego u trenucima. U ljudima je samo strah od trenutka.
 xxx
Danas slavim srebrnu svadbu sa dramaturgijom: završio sam svoju dvadese petu dramu. Kada ih bude pedeset, možda ću izaći na tržište. Ako mi se ospori talenat, nadam se da mi se bar plodnost neće osporiti. Evo ih: timeless_lowres

1) Ključevi noći; 2) Na belom kamenu; 3) Beograd 53; 4) Prognan iz života;


5) Slučaj emigranta Ulisa Njegovana; 6) Kako sam postao gad; 7) Ponoćni ekspres; 8) Prometej ;

9) Čovek koji ne spada u stvar; 10) Telemah, makro grada Y; 11) Traži se privatna senka;

12) Obucite se u haljine bele i sačekajte; 13) Uljez u svetlost; 14) Misterija naselja prirodnih ljudi;

15) Veština biti mrtav; 16) Plime i oseke; 17) Ešafo i sekira; 18) Gljive i gnojiva; 19) Eksperiment;

20) Bastion: Kraljice Natalije 7; 21) Maksimilijan Njegovan; 22) Cvrčak bez ognjišta;

23) Azil za senke;

24) O tome kako je Kajin ubio Avelja, kako je Avelj to zaslužio, i kako je posao loše obavljen;

25) Nº 14054.

No comments: