Monday, July 15, 2013

Dnevnik Borislava Pekića XXXII deo

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

XXXII deo - ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 1955 

8. januar 1955 (nastavak) 

Neka grde, ali neka se ne pokoravaju.
*
Narod koji podnosi tiraniju nije zaslužio slobodu. Ako je dobije, on će se ubrzo predati novom tiraninu. bacchus
*
Dobar građanin je onaj koji iznad svih vrednosti stavlja hleb. Opasan je onaj građanin koji na hleb misli samo kad je gladan.
*
 Ropstvo je prirodan oblik slobode.
*
Ljudi imaju jedno ime pre, a jedno posle revolucije: pre ga zovu „narodom“, a posle „ološem“.
*
Teško narodu o kome se vlada preterano brine.
*
Onaj ko je predvideo Voterlu, on ga je i mimoišao.
*
Dužnost je najviše pravo mudraca.
*

No comments: