Friday, November 16, 2007

U traganju za Zlatnim runom II

Neke ideje sa traka - beležaka Borislava Pekića „U traganju za Zlatnim runom II“; izbor Ljiljane Pekić.

Građanska porodica, a kroz nju i njihova klasa, obnavlja se i njen duh se ne može uništiti sve dok se revolucionarno ne izmeni duhovni status čoveka i njegove misije na zemlji, sve dok se pitanje posedništva, ne samo blaga nego i moći, ne ukloni kao osnovni motiv i osnovna motorna snaga i pojedinca, i ljudske vrste, i ljudske civilizacije.

Durer-Four Horsemen-ApocalypseDakle, ono što je građansko, suštinski građansko, što ja izjednačujem sa građanstvom, predstavlja konstituantu naše civilizacije uopšte, daleko pre nego što je građanstvo kao klasa uopšte nastalo.
*****
Trgovina je najinternacionalnija religija, a kapital je, pored smrti, jedina pojava u svetu bez predrasuda, osim prema rđavom ulaganju.
*****
Čovek je potpuno nemoćan da ma šta promeni u svetu u kome živi, sve zavisi od njegove sudbine.
*****
Govorimo o smrti – da ne znamo šta je to zapravo smrt, da je to možda neki drugi život.
*****
Svi su Simeoni jedno i u svakom Simeonu žive i svi raniji.

No comments: