Tuesday, July 11, 2006

Novi prevodi dela Borislava Pekića

Na dan 11. jula 2006 u 12 časova u galeriji ArtGet, na Trgu Republike 5/I održana je konferencija za štampu sa temom

Predstavljanje novih prevoda dela Borislava Pekića
"Zlatno runo" (prvi tomovi) Francuska
"Kako upokojiti vampira" (SAD)

Uvodnu reč uputila je skupu Dobrila Sinđelić Ibrajter, urednik književnog i tribinskog programa Kulturnog centra Beograda. Ona je upoznala prisutne sa govornicima: Gojkom Božovićem, dr Bogdanom Rakićem i Ljiljanom Pekić, i kazala nekilo reči o Borislavu Pekiću i njegovom značaju, knjigama kao i radu "Fonda Borislav Pekić" i dobitnicima stipendije za 2006. godinu.

Gojko Božović je govorio o Pekićevim delima, sa posebnim osvrtom na roman "Kako upokojiti vampira". Kao vrsni kritičar on je podvukao kako knjiga pokazuje da humanističko mišljenje i vaspitanje na temeljima filozofije i evropske intelektualne tradicije nije prepreka nego naprotiv temelj svih događanja u novijoj istoriji. Razna poglavlja knjige povezana su sa Bergsonon, Ničeom, Frojdom, Platonom, Sartrom, Marksom, itd. itd.

How to Quiet a Vampire.jpgDr Bogdan Rakić, prevodilac "Kako upokojiti vampira" i pisac biografije Borislava Pekića pričao je o tome kako je došlo do prevođenja romana na engleski i o prijemu kod kritičara. Specijalno se osvrnuo na članak Čarlsa Simića "Adamov kišobran" koji je štampan u "The New York Review of Books", a sada je prevod dat u "Analima Borislava Pekića" br. 3. Tu je data kritika Pekićevi romana koji su prevedeni na engleski ali se naročito zadržao na knjizi "Kako upokojiti vampira" koja je baš tada bila publikovana u Americi.

Ljiljana Pekić je iznela podatke o prevodima Pekića u Francuskoj. Specijalno se osvrnula na prevoditeljku Mireille Robin koja je, posle trećeg toma "Zlatnog runa", 2004 dobila najznačajniju francusku nagradu Haperine-Kaminski koja se daje zaslužnom prevodiocu za celinu njegovog prevodilačkog rada,

pekic_lhommequimangeait.jpgGodine 2005. kada je izašlo II posebno izdanje priče "Čovek koji je jeo smrt", ta knjiga je uvrštena u selekciju 10 najboljih stranih knjiga za tu godinu. Jedan kritičar na radiju "France-Culture" je čak izjavio da je to najbolja strana knjiga od 660 objavljenih te godine.

Te godine bilo je i nekoliko kritičkih prikaza na francuskom radiju kao i nekoliko književnih večeri priređenih u čast Pekića i njegovih dela.

Na talasima "France-Culture" je 21. septembra 2005 predstavljena knjiga "Čovek koji je jeo smrt" kao KNJIGA DANA.

pekic anali 03 rgdGojko Božović je ukratko govorio i "Analima Borislava Pekića" br. 3, sa kratkim osvrtom na njihov sadržaj.

No comments: