Sunday, October 18, 2009

Zapisnik X deo

Zapisnik X deo
(IX deo Ovde)

FIGHTER: Uostalom, kakve zemičke, kakvo pivo?! Može li u eksploatatorskom društvu za radne mase biti piva i zemičke? Ne može, drugovi. U takvom društvu nužno vlada beda.
FRÖLICH: Pa, pivo i po koja zemička mogli su se naći...
FIGHTER: Vršiš li ti to propagandu za nenarodni režim, bando jedna! Dok su radničke udovice prosile sa umirućom decom na presahlim grudima, ti si se kupao u pivu i tovio kiflama i zemičkama! Pse hranio kiflama!

FRÖLICH: (Viče) Ja nisam rekao da sam do piva i zemički dolazio! Ja sam samo o njima sanjao! Ali njih nije bilo! Ničega nije bilo! Ni piva! Čak ni vode!
FIGHTER: Ne preteruj, vode je bilo!
FRÖLICH: Ali ne u izobilju kao što će biti od sada, da čovek od vode pukne, vodenu bolest da dobije!

901etch

FIGHTER: (Frostu) Jel' ovaj dripac i sa vama bio ovakav?
FROST: Još gori, dragi Fightere, ako je to moguće. Nikad ga ni za glavu ni za rep niste mogli uhvatiti. Svaki je čas menjao iskaz, bez osećanja časti, bez smisla za logiku...

FRÖLICH: A što mu ne kažete da sam branio, pa verovatno i skrivao Židove, da sam kritikovao privredu i tvrdio kako u zemlji vlada diktatura, da sam sa svojim direktorom veleindustrijalcem g. Konradom komunističku zaveru kovao! Recite mu, Frost! Recite mu ko sam ja!
FROST: Vi ste, Frölich, komunistička svinja!

FIGHTER: Svinja jeste, ali kapitalistička! Ukratko vaša, Frost!
FROST: Ostajem pri tome da je on vaša svinja!
FRÖLICH: Tako je. Ja sam, druže, vaša svinja! Jer ako sam Frostov neprijatelj, a i vi ste mu neprijatelji, logički proizilazi da sam vaš čovek! I ja sam nešto o toj logici ovde naučio! Ne može se više sa mnom tako!

FIGHTER: Buržoaska logika. Kome služi buržoaska logika? Buržoaziji, drugovi, da u pokornosti drže narodne mase!
FRÖLICH: Pa čime onda da se branim!
FIGHTER: Priznanjem, Frölich, priznanjem! Priznaj!
FROST: (Spontano) Priznaj!
FRÖLICH: Šta se vi, kojeg boga, derete!

FIGHTER: Stvarno, Frost!
FROST: Oprostite, zaboravio sam se...
FRÖLICH: Obećali ste mi da ćete me pustiti ako priznam da sam pozdravio Zastavu, pa ništa – još sam ovde!
FIGHTER: Nisi ti, Frölich, ovde zbog pozdravljanja zastave! Ti si ovde zbog toga što si kako iz Zapisnika proizilazi tvrdio da u zemlji teče med i mleko i time odvraćao mase od klasne borbe. Ti si, Frölich, okoreli kapitalist!

FROST: Načelno ga ni to ne bi spaslo, jer mi i njih u logore šaljemo...
FRÖLICH: Kakav kapitalist koji po kućama šešire prodaje? Ja sam bio torbar, najamni radnik kod g. Konrada. Što Konrada ne pritisnite? On je kapitalist! A za mene je g. Frost kazao da imam razorni komunistički duh!

FIGHTER: Da ga imaš ne bi na 94. strani Zapisnika kazao da si trgovac, kapitalist, buržuj i da komuniste mrziš. A kako mrzeći komuniste neko može imati komunistički duh? Onaj ko mrzi komuniste, ne može imati, drugovi, komunistički duh, on nužno mora imati gnjili buržoaski duh...

FRÖLICH: (Oprezno) Dijalektički možda može...
FIGHTER: Šta ti znaš o dijalektici, izrode?
FRÖLICH: Samo koliko sam od vas na brzinu naučio...
FIGHTER: I prestani da klevetaš naše ljude industrijalce, rodoljube, koji su se kao g. Konrad, borili protivu eksploatacije.
FRÖLICH:Dijalektički to nije moguće, nemoguće je da se eksploatator protivu eksploatacije bori!

FIGHTER:Naprotiv. Samo dijalektički to je moguće. Dijalektički se eksploatator protivu eksploatacije bori već samim eksploatisanjem. Ukoliko bezdušnije eksploatiše, drugovi, on izaziva sve veći otpor i objektivno pomaže revoluciju. A šta je onaj koji revoluciju pomaže? Revolucionar, drugovi! Ako bi se, međutim, odrekao eksploatacije, on bi time otupio oštricu klasne borbe i objektivno postao kontrarevolucionar. Dijalektički neizbežno... G. Konrad je, kako iz Zapisnika vidim, još i ilegalno protivu režima radio...

FRÖLICH: Pa i ja sam, upravo sa g. Konradom... Ja sam priznao da sam sklopio zaveru sa g. Konradom i sa još jednim pa možda i više ljudi! Onda sam, nužno, i ja revolucionar!
FIGHTER: Objektivno, međutim, nisi, jer si to priznao pod batinama nenarodne policije!

FRÖLICH: Mene ovde niko nije takao, mene su ovde tretirali kao uglednog građanina!
FROST: To je sušta istina.
FIGHTER: Hoćeš da kažeš da je u njihovom zatvoru dobro, da ne biju da bi priznanje iznudili?

FRÖLICH: Ni u čijem zatvoru nije baš sasvim dobro...
FIGHTER: Ni u našem, narodnom? Hoćeš da kažeš da mi batinama iznuđujemo priznanje?
FRÖLICH: Nikako.

FIGHTER: (Šum udarca, jauk) Kako se usuđuješ da nas klevetaš? (Šum udarca, jauk) Uspravi se, gade! Glavu podigni!...
FRÖLICH: (Cvili) Ja bih da potpišem, molim...
FIGHTER: A šta bi to da potpišeš?

FRÖLICH: Da sam kapitalistička svinja i da sam fanatično bio odan nenarodnoj vladavini ovih svinja!
FIGHTER: U tom slučaju ti si nužno bio i policijski denuncijant!
FRÖLICH: Pobogu ljudi, kakav denuncijant! Frost, čoveče, recite mu!
FIGHTER: Šta to ima da kaže Frost?

FROST: Žao mi je, Frölich, ali vi ste stvarno prijavili ženu i direktora, da su sa vama vodili antidržavne razgovore, žena čak i u krevetu!
FIGHTER: A šta je onaj ko ljude policiji prijavljuje?
FRÖLICH: (Tiho) Denuncijant.
FIGHTER: Prema tome, šta si ti?

FRÖLICH: Denuncijant.
FIGHTER: Sad možeš da potpišeš... Međutim, to nije tačno. Nije istina da si ti denuncijant!
FRÖLICH: Pa to stalno tvrdim, hvala Bogu da ste najzad shvatili da sam ja celog života na ovaj trenutak čekao, da sam svuda, pa čak i u krevetu, za narodnu revoluciju i narodnu vlast radio...

FIGHTER: Ti ne možeš biti denuncijant, ti možeš biti samo agent provokator!... Smiri se, Frölich, ne lupaj glavom o sto. To je sad narodna imovina. Bolje da rasmotrimo stvar polako i bez strasti – objektivno. Šta je, recimo, Frost?
FRÖLICH: Prokleta svinja!

FROST: Ti si svinja, a ja sam policajac.
FIGHTER: Pravilno. Jer šta karakteriše policajca?
FRÖLICH: Da čini svinjarije.
FIGHTER: Da nosi uniformu, Frölich, policijska uniforma.
FRÖLICH: Ali ja ne nosim policijsku uniformu!

FIGHTER: Pravilno. Zato si samo agent provokator, tajni policajac!
FRÖLICH: Ali, toliki ljudi koji ne nose uniforme, pa ipak nisu agenti!
FIGHTER: A otkud ti znaš da nisu? Zar ne, Frost?
FROST: To se nikada ne može znati.
FRÖLICH: Ja i ne znam, ja se samo nadam.
(XI deo Ovde)

No comments: