Saturday, October 31, 2009

Nova knjiga Borislava Pekića

Nova knjiga Borislava Pekića
U izdanju Zavoda za udžbenike štampana je za Sajam knjiga prvi put knjiga koja sacinjava izbor iz dnevnika Borislava Pekića pod naslovom

ŽIVOT NA LEDU.

Knjiga Život na ledu Borislava Pekića predstavlja izuzetno zanimljive dnevničke zapise s kraja 1982. i iz 1983. godine.

Ti dnevnici polemičke intonacije pisani su u formi ogleda i eseja, intervjua i komentara.

Njihovu osnovu predstavlja podsticajna, otvorena i kritička autorova misao. 505delac

Ona je usredsređena na ključna pitanja društvenog, političkog i kulturnog života u Jugoslaviji od kraja Drugog svetskog rata do osamdesetih godina 20. veka.

Pekićevi dnevnički zapisi su jedna vrsta sokratskog dijaloga sa idejama i piscima.

Neki od njih, kao Miroslav Krleža i Milovan Đilas, ostavili su vidljiv trag ne samo u književnosti, već, jednako, u književnoj ideologiji i društvenom životu pomenutog razdoblja.

Smisao Pekićevih rasprava jeste u poricanju autoritarnog i dogmatskog duha i zalaganju za vrednosni sistem u kojem će recidivi totalitarizma i demokrature biti zamenjeni istinskim slobodama i demokratskim preporodom društva.

No comments: