Friday, August 14, 2009

Mirotvorac

Petak, 11. novembar 1983. godine.

Mirotvorac u borbi protiv mitova.

Premise za odgovor na 27. odnosno poslednje Bratićevo pitanje.

Ono glasi:

selfport

„I na kraju bih Vas pitao – kakav ste Vi čovek?

Kako uspostavljate, i da li to činite, vezu između onoga što u prozi kao princip gradite, i onoga što kao čovek jeste?

Ima li raskoraka između ta dva pola, ima li provalija?“

Moj odgovor.

Nema gotovo ništa osim provalija.

A kad me pitate ima li veze između moje umetnosti i onoga što jesam reći ću Vam da sam život potrošio u naporu da tu vezu izbegnem da svoju umetnost oslobodim sebe, još više da sebe oslobodim svoje umetnosti.

Ovakva pitanja postavljaju se misionarima, a ne umetnicima.

Ali ste pogodili moj lični problem.

Moja borba protivu mesijanstva, dogmatizma, mitologija, zapravo je borba protivu samoga sebe.

U suštini ja sam misionar i dogmatik i mirotvorac koji na svoju prirodu, svoju sudbinu, ne pristaje.

No comments: