Tuesday, May 30, 2017

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CXXXXVI

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CXXXXVI 

Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

 Subota, 25. juni 1983. godine.
S. B. K. – ludačka brigada . Hitler’s Children (nastavak) 

Obezbeđeni novcem i glavnim stanom, duševni bolesnici i njihov lekar konstituisali su se u organizaciju koju su nazvali ’Socijalistički bolesnički kolektiv’ ili SPK. 25. marta 1970. četiri člana SPK prodrla su u kancelariju direktora koji je bio na konferenciji sa nekim drugim doktorom i zahtevala da on potpiše i stavi pečat na jedan recept koji nije bio ispunjen.

Direktor je odbio. Naljućeni bolesnici su ga napali nazivajući ga nacističkim ubicom. Direktor je pozvao policiju da ih ukloni iz kancelarije.

Doktor Huber je u međuvremenu odbio zahteve Univerziteta da radi na naučnom polju. On je informisao rektora da ’SPK nema nikakvih razloga da priprema naučne prezentacije svojih pogleda i akcija, jer je njih već u punom smislu legitimisala praksa.’ Međutim ipak jula 1970. oni su izdali jedan manifest pod naslovom ’Naučna reprezentacija’. Deo ovog dokumenta glasi: ’

Socijalistički bolesnički kolektiv mora zato da ima za cilj povraćanje te bolesti koja se pretvara u kapital od strane vladajuće klase, koja sa svoje strane producira bolest i kapital, tako da bolesni kapital kapitalističke bolesti nestane i kapitalistička upotreba i prikrivanje procesa dođe do kraja ili krene u suprotnom pravcu.

Pokret u suprotnom pravcu neki stranom rečju zovu revolucijom. Radnički krugovi Socijalističkog bolesničkog kolektiva imaju između ostalog zadatak - dalje jačanje teoretskih temelja za ciljeve Socijalističkog bolesničkog kolektiva. Prvi put na Hajdelberškom univerzitetu postignuto je jedinstvo istraživanja i učenja.’ dante

 Ti Radni krugovi su se sastojali od sledećih: Radni krug dijalektike, Radni krug marksizma, Radni krug seksualnosti, edukacije i religije, a zatim Radni krug eksploziva, koga je vodila dr Huberova žena Ursula Huber, Radni krug radio transmisija, Radni krug fotografije, i Radni krug džudo-karate.Poslovi ovih Radnih krugova bili su da se prave eksplozivi, kod radio transmisija da se konstruišu prijemnici i sluša policijski radio ili da se transmiteri prave i ometaju policijski radio, da se fotografišu zgrade, vozila i personal hajdelberške policije, a kod džudo-karate da se postane ekspert u tim tehnikama.

Radni krug radio transmisije postigao je uspeh kada je Ursula Huber uspela da instalira prislušne uređaje u senatskoj sobi Univerziteta. Međutim taj uređaj je bio ubrzo pronađen, stavljen u električni prekidač. Kvalificirani uspeh postigao je Radni krug eksploziva.

No comments: